Aquesta web utiliza cookies, podeu veure la nostra  política de cookies . Si continueu navegant l'esteu acceptant.   
Política de cookies

- Per reservar en ferm s'haurà de fer una paga i senyal del 30% del total de l'estada atavés del nostre sistema de reserves "on line".

- L’estada s’inicia a partir de les 17’00h. i finalitza a les 12’00h. del dia de sortida, si no hi ha un altre acord amb la direcció.

- La roba de llit és inclosa, però no la tovallola, si hem de llogar-les es cobraran segons tarifa.

-un mòdul de serveis higiènics, comuns per planta, situats fora de l'habitació.


Política de cancel·lacions

- En cas de no presentar-se, el dia de la reserva, l’habitació estarà a la seva disposició fins que la quantitat entregada a compte sigui major al deute que es genera segons la fitxa d’entrada àpats inclosos.

- Les anulacions de la tarifa normal, si són rebudes amb més de quinze dies d'antelació tindran un 100% de devolució de l'import avançat, a partir d'aquests quize dies l'import anticipat no és retorna, caldrà parlar amb recepció si es pot optar per traslladar la reserva a un altre dia.

-En la tarifa de grups, les anulacions si són rebudes amb mes de trenta dies tindran un 100% de devolució de l'import avançat, s'aceptaran sense penalització anulacions d'un 10-15% de les places contractades, per reservar en ferm un grup obert, haurà de fer efectiu el 30% del total de l'estada de les places inicials contractadades, quinze dies abans de l'entrada s'haurà de tancar el grup i ajustar per la diferència de places l'import avançat, en cas de no fer-se efectiva aquesta diferència l'establiment no garantitza la disponibilitat de les noves places, a partir d'aquí en cas de noves incorporacions a l'estada, és procedirà a entregar un avançament per cada modificació, depenent sempre de la disponibilitat.

- Una vegada efectuada l'entrada, l'import del avançament s'entén com a proporcional a persones i dies d'estada, en cas de cancel·lar persones o dies de estada de la reserva no es tornarà l'import avançat corresponent a aquestes persones i dies no gaudits.

Normes per poder dur animals de companyia

  • Sols s’admetran mascotes que duguin tota la documentació exigible en regla.
  • Hauran d’estar nets, cuidats, no fer olors de cap mena i pagar el suplement extra estipulat.
  • En cap cas podran entrar en els serveis higiènics, ni a les dependencies comuns de l’alberg, ni pujar als llits, ni fer us de les mantes de l'habitació.
  • Hauran fer les necessitats fisiològiques en llocs adecuats, si fos el cas, caldrà recollir i netejar les deposicions que estiguin fora d’aquests llocs.
  • S’han de dur sempre controlats, millor lligats, en l’àmbit del terreny exterior que pertany a l’alberg (aparcament, terrenys propis i accessos)
  • No fer soroll, sobretot a la nit. (bordar, plorar...)
  • No esgarrapar ni fer malbé cap element fixa o mòbil de les instal·lacions.
  • Davant de qualsevol queixa del personal o clients, si no es pot arreglar, l’animal haurà d’abandonar l’alberg, havent d’abonar l’estada fins el moment i indemnitzar si es el cas.